Postanowienie Prezydenta Trizondalu o nadaniu odznaczeń nr. 2/2018

Trizopolis, 05.05.2018 r.

Na mocy art. 1 dekretu nr 2/2015 Prezydenta Trizondalu o odznaczeniach, postanawiam:

Art. 1
Uhonorować Orderem Chwały za wybitne zasługi i wysiłek w ulepszaniu państwa oraz czas poświęcony dla Trizondalu - Ciarana van Scharfschuetze i Ozziego Washburna.
Art. 2
Uhonorować Medalem Stanu za zasługi w działalności politycznej regionów autonomicznych i całego kraju - Ludwika Tomovica vel Ludwika Wilhelma.
Art. 3
Uhonorować Mieczem Królewskim - Ciarana van Scharfschuetze i Ozziego Washburna.
Art. 4
Uhonorować Roberta Dąbskiego-Hansa Orderem Trizondalu za szczególny wkład w rozwój Trizondalu.
Art. 5
Uhonorować Medalem Pro Publico Bono Ciarana van Scharfschuetze za wybitne zasługi na rzecz systemu prawnego Trizondalu.
Art. 6
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

[-] Adam Peterelli
Prezydent Trizondalu