Postanowienie Prezydenta Trizondalu o nadaniu odznaczeń nr. 3/2017

Trizopolis, 24.02.2015 r.

Na mocy art. 1 dekretu nr 2/2015 Prezydenta Trizondalu o odznaczeniach, postanawiam:

Art. 1
Uhonorować Odznaką Patrioty za długoletnie posiadanie obywatelstwa Trizondalu, a co za tym idzie przywiązanie do państwa, następujące osoby:
1) Ciaran van Scharfschuetze,
2) Adrian Trydencki y Potocki,
3) Krzysztof Hans,
4) Marcin von Biberstein-Krasicki.
Art. 2
Uhonorować Ciarana van Scharfschuetze
1) Medalem Demiurga za organizację technicznych kwestii Trizondalu, w szczególności zapewnienie ciągłości bytu poprzez prace przy przedłużaniu hostingu;
2) Orderem Trizondalu za powyższe, oraz długoletnie poświęcanie swego czasu i talentu dla dobra państwa.
Art. 3
Uhonorować Adama Peterellego Krzyżem Kawalerskim Legii Zasługi za aktywne działanie na rzecz polityki zagranicznej Trizondalu, w szczególności organizację Kongresu Orientyki.
Art. 4
Uhonorować Roberta Dąbskiego-Hansa Krzyżem Mecenatu za szczególny wkład w kulturę i sport Trizondalu.
Art. 5
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
(-) Ozzy Washburn
p.o. Prezydenta Trizondalu