Postanowienie Prezydenta Trizondalu nr. 7/2015 o nadaniu odznaczeń

Trizopolis, 20 września 2015 r.

Na mocy art. 1 dekretu nr 2/2015 Prezydenta Trizondalu o odznaczeniach, postanawiam:

Art. 1
Uhonorować Odznaką Patrioty, za długoletnie posiadanie obywatelstwa Trizondalu a co za tym idzie, przywiązanie do państwa następujące osoby:
1) Ozzy Washburn,
2) Ludwik Tomlinson,
3) Thomasso Pappen,
4) Robert Dąbski-Hans,
5) Starlet Lotti,
6) Mateusz Smiff.
Art. 2
Uhonorować Ozzy'ego Washburn'a
1) Medalem Demiurga za współpracę w odtworzeniu forum Trizondalu oraz wzorowe administrowanie forum,
2) Orderem Trizondalu za powyższe, oraz długoletnie poświęcanie swego czasu i talentu dla dobra państwa.
Art. 3
Uhonorować Krzysztofa Hansa Krzyżem Mecenatu za długoletni wkład w rozwój kultury, zwłaszcza muzycznej, Trizondalu.
Art. 4
Uhonorować Roberta Dąbskiego-Hansa Medalem Pro Publico Bono za niewątpliwy wkład w tworzenie systemu prawnego Trizondalu.
Art.5
Uhonorować Marcela Hansa
1) Medalem Demiurga za duży udział w odtworzeniu forum a zwłaszcza strony internetowej Trizondalu,
2) Medalem Stanu za utworzenie Parlamentu Ziemi Dalmenckiej, czym przysłużył się rozwojowi aktywności Dalmencji,
3) Gwiazdą Przyjaciela Innowacji stopnia I, za pobudzanie aktywności w różnych tematach i działach zarówno na kanwie polityki, gospodarki jak i kultury,
4) Orderem Trizondalu za wszystko powyższe oraz za długoletnie poświęcanie swojego czasu i talentu dla rozwoju Trizondalu.
Art. 6
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
/-/ Ciaran van Scharfschuetze
Prezydent Trizondalu