Wolumin postanowień z r. 2018

 


KKR-I-1-1. Postanowienie Króla o nadaniu odznaczenia dla Roberta Dąbskiego-Hansa

Trizopolis, 15.11.2018 r.

 

Na podstawie Dekretu Prezydenta Trizondalu nr. 2/2015 o odznaczeniach z d. 01.06.2015 odznaczony zostaje za szczególny wkład w trizondalski sport:

Krzyżem Mecenatu

ROBERT DĄBSKI-HANS

 

-

[-] Adam.

Król Trizondalu


KKR-I-1-2. Postanowienie o przywróceniu stanu konta państwowego

Trizopolis, 28.11.2018 r.

 

Z powodu licznych kataklizmów i innych tragedii, które nawiedziły Trizondal w latach ostatnich, skarb nasz niejednokrotnie ucierpiał. Dlatego postanawia się o dodrukowaniu i przelaniu na konto Skarbu Państwa 10 mln. (dziesięć milionów) marek.

 

-

[-] Adam.

Król Trilandu, Zongyii, Dalmencji i Pięciopolski


KKR-I-1-3. Postanowienie o podziale konta bankowego Skarbu Państwa na rachunki

Trizopolis, 28.11.2018 r.

 

Art. 1

Konto Skarbu Państwa Trizondalu dzieli się na rachunki:

  1. Rachunek główny
  2. Rachunek regionów
  3. Rachunek wynagrodzeń
  4. Rachunek bieżący

Art. 2

Wszelkie środki wpływające są przelewane na rachunek bieżący, po czym dzielone i przelewane w propocjach 1/2 na rachunek główny, 2/5 na rachunek regionów i 1/10 na rachunek wynagrodzeń w końcu miesiąca kalendarzowego.

Art. 3

Rachunkami zarządza Król Trizondalu lub osoba przez niego powołana.

Art. 4

Raport ze stanu konta Skarbu Państwa z podziałem na rachunki jest publikowany na forum Banku Trizondalu w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

 

-

[-] Adam.

Król Trilandu, Zongyii, Dalmencji i Pięciopolski


KKR-I-1-4. Postanowienie o odsetkach

Trizopolis, 28.11.2018 r.


Art. 1
Odsetki dla kont w banku ustala się na 1,25% (jeden i dwadzieścia pięć setnych procent) od stanu konta bankowego.


Art. 2
Odsetki są wypłacane raz na pięć dni.


-

[-] Adam.

Król Trilandu, Zongyii, Dalmencji i Pięciopolski