Ustawa Konstytucjyna o symbolice państwowej

Trizopolis, 29.10.2018

Art. 1. Symbolami państwowymi Królestwa Trizondalu są flaga, herb i pieczęć.

Art. 2. Flagą Królestwa Trizondalu jest biały krzyż skandynawski na przecięciu pól niebieskich i czerwonych, w lewym górnym polu trzy gwiazdy pięcioramienne w układzie jeden nad dwa.

Art. 3. Herbem Królestwa Trizondalu są trzy gwiazdy pięcioramienne, niebieskie na tarczy w polu czerwonym na białym, lewym skosie, w miejscu hełmu korona królewska.

Art. 4. Pieczęcią Królestwa Trizondalu jest pieczęć okrągła z herbem Królestwa Trizondalu.

Art. 5. Szczegółowe rysunki symboli państwowych ustala Heroldia Królestwa Trizondalu.

[-] Adam Peterelli

Prezydent Trizondalu