Ustawa Konstytucjyna o ciągłości państwa

Trizopolis, 29.10.2018

Art. 1. Wszystkie osoby, zameldowane w Trizondalu i posiadające obywatelstwo Trizondalu w dniu przyjęcia Konstytucji z d. 29.10.2018, stają się obywatelami Królestwa Trizondalu.

Art. 2. Wszyscy urzędnicy i reprezentanci Trizondalu zostają odwołani.

Art. 3. Wszystkim żołnierzom Sił Zbrojnych Trizondalu przysługuje stopień pułkownika w Gwardii Narodowej Królestwa Trizondalu.

Art. 4. Tracą moc akta prawne z wyjątkiem niniejszych:

(1) Dekret Prezydenta nr. 8/2013 o walucie państwowej z d. 16.06.2013

(2) Dekret nr. 2/2015 Prezydenta Trizondalu o odznaczeniach z d. 01.06.2015

(3) Dekret Rządowy nr. 2/2016 o liście państw uznawanych z d. 20.02.2016

(4) Dekret Prezydenta nr. 1/2017 o Sądowym Rejestrze Działalności z d. 19.07.2017

(5) Dekret Prezydenta Trizondalu nr. 1/2018 o nieaktywności obywateli z d. 12.10.2018

(6) Dekret nr. 2/2018 o zmianie Kodeksu Karnego z d. 16.10.2018

(7) Kodeks Karny z d. 20.07.2012

(8) Umowy międzynarodowe, traktaty z lat 2007-2017, podpisane przez władze Trizondalu.

(9) Postanowienia o nadaniu odznaczeń państwowych z lat 2012-2018.

Art. 5. Ilekroć w akcie prawnym jest mowa o Prezydencie, odnosi się to do Króla.

[-] Adam Peterelli

Prezydent Trizondalu