Umowa pomiędzy Królestwem Trizondalu a Wolną Republiką Winktown

29.07.2011 r.

Wysoko Ukłądające Się Strony:

Jego Królewska Mość Marcin I, Król Trizondalu
Jego Ekscelencja Tomasz Sokołowicz, Premier Trizondalu
Oraz Jego Ekscelencja Ojciec Założyciel Wolnej Republiki Winktown Talerz de Tocqueville, Prezydent Winktown


Art. 1
Władze Królestwa Trizondalu wyrażają zgodę na aneksję przez Wolną Republikę Winktown ziem byłej Republiki Meridlandu graniczących na południu z Królestwem Trizondalu.

Art. 2
Władze Królestwa Trizondalu wyrażają zgodę na zagospodarowanie wyżej wymienionych terenów wedle uznania władz Wolnej Republiki Winktown.

Art. 3
Władze Wolnej Republiki Winktown zobowiązują się przekazać wyspy Cubano Islands, będące niegdyś własnością Piątej Rzeczypospolitej Polskiej pod jurysdykcję Królestwa Trizondalu.

Art. 4
Władze Wolnej Republiki Winktown wyrażają zgodę na zagospodarowanie wyżej wymienionych terenów wedle uznania władz Królestwa Trizondalu.

Art. 5
Władze Królestwa Trizondalu zobowiązują się do upamiętnienia Winków zamieszkujących tereny Cubano Islands.

Art. 6
Władze Królestwa Trizondalu zobowiązują się do utrzymania nazwy „Cubano Islands” względem terenów będących przedniotem umowy.

Art. 7
Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania ją przez Wysoko Układające Się Strony.


(-) M.Sokołowicz – Król Trizondalu

(-) T. Sokołowicz – Premier Trizondalu

(-) Talerz de Tocqueville – Prezydent Winktown