Wspólna deklaracja o uregulowaniu stosunków między Monarchią Austro-Węgierską a Trizondalem

Wiedeń, 30 lipca 2015 r.

Monarchia Austro-Węgierska, reprezentowana przez Jego Ekscelencję Jana von Maikowskiego, oraz Trizondal, jako kontynuator prawny Królestwa Trizondalu, reprezentowany przez Szanownego Ciarana van Scharfschuetze postanawiają o uznaniu traktatu z dnia 1 czerwca 2011 roku zawartego pomiędzy państwami za nadal obowiązujący, z tą uwagą, że kompetencje przypisane w akcie Premierowi Królestwa Trizondalu przysługują Prezydentowi Trizondalu.

Deklaracja nabiera mocy z chwilą opublikowania jej w obu państwach.


(-) Ciaran van Scharfschuetze
Prezydent Trizondalu

/-/ Leopoldus Augustus, I. R., m. p.
Imperator Austriae et rex Hungariae et Bohemiae etc.

(-) Jan Edler von Maikowski .

Minister Spraw Zagranicznych

Treść traktatu z dnia 1 czerwca 2011 roku:
http://old.austro-wegry.net/infusions/a ... cle_id=714
http://forum.trizondal.pl/viewtopic ... t=44#p3479