Edykt o Dzienniku Praw

Trizopolis, 26.11.2018

 

Na podstawie art. 28 Konstytucji Królestwa Trizondalu ustanawia się następującą strukturę Dziennika Praw:

(0) Księga konstytucyjna

-------- I. Dział konstytucji

-------- II. Dział uchwał konstytucyjnych

(1) Księga królewska

-------- I. Dział aktów królewskich
-------- II. Dział spraw szlacheckich

-------- III. Dział aktów rządowych

(2) Księga sądowa

-------- I. Dokumenty sądów

-------- II. Akta notarialne

(3) Księga obywatelska

-------- I. Teki obywatelskie

(4) Księga publiczna

(5) Księga umów międzynarodowych

-------- I. Umowy

-------- II. Akcesy

-------- III. Karta Państw Orientyki

(6) Księga praw nieuchylonych [z okresu republiki]

-------- I. Kodeksy

-------- II. Dekrety

-------- III. Postanowienia

 

 

 

Adam. [-]

Król Trilandu, Zongyii, Dalmencji i Pięciopolski