Dekret Prezydenta Trizondalu nr. 1/2018 o nieaktywności obywateli

Trizopolis, 12.10.2018 r.

Art. 1
Dekret określa pojęcie nieaktywności oraz procedurę postępowania w określonych przypadkach nieaktywności.

Art. 2
1. Za osobę nieaktywną uznaje się osobę:
a) która była nieobecna na terytorium Trizondalu przez okres jednego miesiąca do dnia stwierdzenia faktu nieobecności;
b) która była obecna, ale nie wypowiadała się na terytorium Trizondalu przez okres czterech miesięcy do dnia stwierdzenia braku wypowiedzi;
2. Pojęcie wypowiedzi rozumie się jako posty, wątki lub komentarze na forum lub stronie Trizondalu.
3. Pojęcie terytorium Trizondalu rozumie się jako strony i fora Trizondalu dostępne przez oficjalną domenę Trizondalu.
4. Pojęcie obecności rozumie się jako zalogowanie na terytorium Trizondalu.
5. Pojęcie zniknięcia jest tożsame z nieobecnością.

Art. 3
1. Majątki osoby nieaktywnej przez okres ośmiu miesięcy są zajmowane na rzecz Skarbu Państwa Trizondalu.
2. Okres nieaktywności jest liczony od daty ostatniego zalogowania.
3. Poprzez pojęcie Skarb Państwa rozumie się konto Skarb Państwa prowadzone przez Prezydenta Trizondalu.
4. Szczegóły funkcjonowania Skarbu Państwa przewidują inne ustawy.
5. Poprzez majątek rozumie się konto bankowe na terytorium Trizondalu.

Art. 4
1. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.

[-] Adam Peterelli
Prezydent Trizondalu