Akt ostatniej woli Ciarana van Scharfschuetze

[Wpisano do ksiąg 31.10.2018]

Ja, Ciaran van Scharfschuetze, Shacho Zongyi, Zarządca Nowego Jantaru, będąc wciąż w pełni władz umysłowych, lecz czując zbliżający się koniec mojego v-życia, pragnę rozdysponować mój doczesny majątek, by zapobiec niesnaskom po moim odejściu.

Zawsze ceniłem sobie spokój i praworządność. Nie zawsze mi się to opłacało, nie zawsze bywało to docenione, jednak należy przyznać, że moje ostatnie lata spędzone w Trizondalu, zwłaszcza po opuszczeniu stanowisk państwowych, nagrodziły mnie spokojem.

Nie chcę, aby ktoś źle mnie zrozumiał. Każde uznanie mojej pracy przez mieszkańców było dla mnie dumą i radością. Każde odznaczenie traktowałem jako przejaw szacunku i poparcia moich starań. Każde obdarzenie mnie mandatem zaufania przez powierzenie mi stanowiska państwowego, bądź to w RWŚ, bądź w Trizondalu, traktowałem jako najwyższą nagrodę ale i odpowiedzialność… Jednak to jest dla młodych. Taki starzec jak ja marzy już tylko o bujanym fotelu, kocu na kolanach i śpiewie ptaków w przydomowym ogrodzie. Tego udało mi się doświadczyć pod koniec życia.
Dziękuję więc wszystkim, których los postawił na mojej mikronacyjnej drodze we wszystkich państwach mikroświata przez które było mi dane podążać. Było mi dobrze z Wami.
Teraz odchodzę, ale wierzę, że będzie mi dane patrzeć na Wasze dalsze działania oczami Absolutu, albo jak niektórzy wierzą – z nieba.

A teraz te przyziemne sprawy. Majątek...

Wszelkie moje oszczędności w pieniądzu i posiadaną gotówkę, polecam przekazać na konto bankowe mojego ukochanego dziecka – Holdingu Jantar Ferries.
Moje nieruchomości i majątki ziemskie w Tainen, Riovonis, Sendai, Czusan, Nowym Jantarze, Las Libertes a także w Opavie i Trieście (MAW), przekazuję mojemu jedynemu krewnemu, bratankowi – Sloanowi van Scharfschuetze.
Mianuję jednocześnie Sloana van Scharfschuetze moim prawnym następcą w spółkach i przedsiębiorstwach, a co za tym idzie, przekazuję mu wszelkie udziały, akcje i obligacje tych przedsiębiorstw.
Jako ostatni temat rozważam przyszłość Gubernatorstwa Zongyi, którą zarządzam. Zgodnie ze statutem Regionu, nie mogę przekazać tytułu Shacho, jednak chciałem polecić Radzie Zongyjskiej kandydaturę mojego bratanka – Sloana van Scharfschuetze.
To człowiek młody i waleczny, jak jego imię, jednak szczerze oddany ojczyźnie i regionowi.

Na tym kończę moje ostatnie słowo i jeszcze raz dziękuję wszystkim, których było mi dane spotkać w moim v-życiu. Zostańcie w spokoju !

Wasz Ciaran
Tainen 30.07.2018 r.