Królestwo Trizondalu

 

 

Protokoły wpisów do Dziennika Praw K.T. [Ostatnia aktualizacja: 18.12.2019]

(0) Księga konstytucyjna (KK)


I. Dział konstytucji

 1. Konstytucja Królestwa Trizondalu z d. 29.10.2018

II. Dział uchwał konstytucyjnych

 1. Ustawa Konstytucjyna o symbolice państwowej z d. 29.10.2018
 2. Ustawa Konstytucjyna o ciągłości państwa z d. 29.10.2018
 3. Ustawa Konstytucjyna o Koronie Królestwa Trizondalu z d. 29.10.2018

(1) Księga królewska (KKR)


I. Dział aktów królewskich

 1. Wolumin postanowień z r. 2018
 2. Wolumin dekretów z r. 2018
 3. Wolumin postanowień z r. 2019
 4. Wolumin dekretów z r. 2020
 5. Edykt o Dzienniku Praw z d. 26.11.2018

II. Dział spraw szlacheckich

 • (wpisów nie dokonano)

III. Dział aktów rządowych

 • (wpisów nie dokonano)

(2) Księga sądowa (KS)


I. Dokumenty sądów

 • (wpisów nie dokonano)
II. Akta notarialne
 1. Akt ostatniej woli Ciarana van Scharfschuetze [31.10.2018]

(3) Księga obywatelska (KO)


I. Teki obywatelskie

 1. Teka obywatelska Ciarana van Scharfschuetze
 2. Teka obywatelska Sloana van Scharfschuetze
 3. Teka obywatelska Amoniusza z Ulsanii
 4. Teka obywatelska Ludwika Tomović

(4) Księga publiczna (KP)


 

 • (wpisów nie dokonano)

(5) Księga umów międzynarodowych (KUM)


I. Umowy

 1. Traktat o wzajemnym uznaniu Królestwa Elderlandu i Królestwa Trizondalu z d. 21.04.2011
 2. Traktat o wzajemnym uznaniu Pomiędzy Królestwem Trizondalu i Monarchią Austro-Węgier z d. 01.06.2011
 3. Traktat o wzajemnym uznaniu Pomiędzy Królestwem Dreamlandu i Królestwem Trizondalu z d. 12.07.2011
 4. Umowa pomiędzy Królestwem Trizondalu a Wolną Republiką Winktown z d. 29.07.2011
 5. Traktat o przyjaźni i współpracy między Księstwem Sarmacji a Królestwem Trizondalu z d. 26.12.2011
 6. Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Państwem Trizondalskim a Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu z d. 14.08.2013
 7. Konkordat pomiędzy Państwem Kościelnym Rotria a Trizondalem z d. 17.01.2014
 8. Wspólna deklaracja o uregulowaniu stosunków między Monarchią Austro-Węgierską a Trizondalem z d. 30.07.2015
 9. Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy: Rzeczpospolitą Obojga Narodów, a Trizondalem z d. 23.02.2016
 10. Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Trizondalem a Republiką Garapeńską z d. 19.02.2017
 11. Traktat o wzajemnym uznaniu i współpracy pomiędzy Świętym Cesarstwem Athos a Królestwem Trizondalu z d. 11.11.2018

II. Akcesy

 1. Traktat powołujący do życia Związek Polskich Państw Wirtualnych z d. 10.02.2007

III. Karta Państw Orientyki

 1. Karta Państw Orientyki z d. 15.06.2015 (tekst jednolity z d. 29.10.2017)

(6) Księga praw nieuchylonych [z okresu republiki] (KPN)


I. Kodeksy
 1. Kodeks Karny z d. 20.07.2012
II. Dekrety
 1. Dekret Prezydenta Trizondalu nr. 8/2013 o walucie państwowej z d. 16.06.2013
 2. Dekret Prezydenta Trizondalu nr. 2/2015 o odznaczeniach z d. 01.06.2015
 3. Dekret Rządu Trizondalu nr. 2/2016 o liście państw uznawanych z d. 20.02.2016
 4. Dekret Prezydenta Trizondalu nr. 1/2017 o Sądowym Rejestrze Działalności z d. 19.07.2017
 5. Dekret Prezydenta Trizondalu nr. 1/2018 o nieaktywności obywateli z d. 12.10.2018
 6. Dekret Prezydenta Trizondalu nr. 2/2018 o zmianie Kodeksu Karnego z d. 16.10.2018

III. Postanowienia

 1. Postanowienie nr. 7/2015 Prezydenta Trizondalu o nadaniu odznaczeń z d. 20.09.2015
 2. Postanowienie nr. 3/2017 Prezydenta Trizondalu o nadaniu odznaczeń z d. 24.02.2017
 3. Postanowienie nr. 2/2018 Prezydenta Trizondalu o nadaniu odznaczeń z d. 05.05.2018
 4. Postanowienie nr. 4/2018 Prezydenta Trizondalu o nadaniu odznaczeń z d. 22.10.2018